Promosi Doktor Pendidikan Islam – Dr. Ijen Zainal Abidin (Doktor ke-155)

Kamis, 07 April 2017 sidang terbuka dalam promosi Doktor Pendidikan Islam dari Promovendus Ijen Zainal Abidin. Acara diadakan di ruang sidang gedung KH. Sholeh Iskandar Sekolah Pascasarjana Universitas Ibn Khaldun Bogor dengan judul Disertasi “Pengaruh Pembinaan Guru Melalui Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Terhadap Kompetensi Pedagogik dan Kompetensi Profesional (Kasus Pada Guru PAI SMA Negeri Kabupaten Bogor)“.

Sidang promosi Doktor ini dipimpin oleh Rektor Universitas Ibn Khaldun Bogor  yaitu Dr. H. E. Bahruddin, M.Ag,  kemudian Prof. Dr. H. Ahmad Tafsir sebagai Ketua Promotor.  Dr. H.E. Bahruddin, M.Ag sebagai Co-Promotor. Kemudian turut menghadirkan tim penguji yaitu; Prof. Dr. KH. Didin Hafidhuddin, MS, H. Adian Husaini, M.Si., Ph.D dan Dr. H. E. Mujahidin, M.Si.

Hasil disertasi dipresentasikan dengan baik sehingga hasil yang didapat dalam sidang yudisium mendapat predikat Sangat Memuaskan dan sebagai penutupan sidang, gelar Doktor Pendidikan Islam dianugerahkan oleh Sekolah Pascasarjana Universitas Ibn Khaldun kepada Dr. Ijen Zainal Abidin.

You may also like...