Promosi Doktor Pendidikan Islam – Dr. Abd. Rohim (Doktor ke-158)

Rabu, 17 Mei 2017 sidang terbuka dalam promosi Doktor Pendidikan Islam dari Promovendus Abd.Rohim. Acara diadakan di ruang sidang gedung KH. Sholeh Iskandar Sekolah Pascasarjana Universitas Ibn Khaldun Bogor dengan judul Disertasi “Konsep Pendidikan Kepemimpinan Islami Perspektif  Thariq Muhammad As-Suwaidan“.

Sidang promosi Doktor ini dipimpin oleh Rektor Universitas Ibn Khaldun Bogor  yaitu Dr. H. E. Bahruddin, M.Ag,  kemudian Prof. Dr. Didi Saefuddin, MA. sebagai Ketua Promotor.  H. Adian Husaini, M.Si., Ph.D dan Dr. H. E. Mujahidin, M.Si sebagai Co-Promotor. Kemudian turut menghadirkan tim penguji yaitu; Prof. Dr. KH. Didin Hafidhuddin, MS,  dan Dr. H. Abas Mansur Tamam, MA.

Hasil disertasi dipresentasikan dengan baik sehingga hasil yang didapat dalam sidang yudisium mendapat predikat Sangat Memuaskan dan sebagai penutupan sidang, gelar Doktor Pendidikan Islam dianugerahkan oleh Sekolah Pascasarjana Universitas Ibn Khaldun kepada Dr. Abd. Rohim.

You may also like...