Promosi Doktor Pendidikan Islam – Dr. Saifuddin Amin Bin Muhammad Amin (Doktor ke-161)

Sabtu, 23 September 2017 sidang terbuka dalam promosi Doktor Pendidikan Islam dari Promovendus Saifuddin Amin Bin Muhammad Amin. Acara diadakan di ruang sidang gedung KH. Sholeh Iskandar Sekolah Pascasarjana Universitas Ibn Khaldun Bogor dengan judul Disertasi “Pengembangan Kurikulum Pendidikan Akhalak Berbasis Hadits Arba’in An-Nawawiyyah di Muhammadiyah Islamic College Singapora”.

Sidang promosi Doktor ini dipimpin oleh Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Ibn Khaldun Bogor  yaitu Prof. Dr. KH. Didin Hafidhuddin, MS dan juga sebagai Ketua Promotor. Dr. H. Ulil Amri Syafri, Lc., MA. dan H. Irfan Syauqi Beik, M.Sc., Ph.D sebagai Co-Promotor. Kemudian turut menghadirkan tim penguji yaitu; Prof. Dr. H. Abuddin Nata, M.A. dan H. Adian Husaini, M.Si., Ph.D.

Hasil disertasi dipresentasikan dengan baik sehingga hasil yang didapat dalam sidang yudisium mendapat predikat Sangat Memuaskan dan sebagai penutupan sidang, gelar Doktor Pendidikan Islam dianugerahkan oleh Sekolah Pascasarjana Universitas Ibn Khaldun kepada Dr. Saifuddin Amin Bin Muhammad Amin.

You may also like...