Promosi Doktor Pendidikan Agama Islam – Syarif Hidayat. ( Doktor Ke- 185 )

Bogor, 11 Mei 2019 – Sidang terbuka dalam promosi Doktor Pendidikan Agama Islam dari Promovendus Syarif Hidayat. Acara diadakan di ruang sidang gedung KH. Sholeh Iskandar Sekolah Pascasarjana Universitas Ibn Khaldun Bogor dengan judul Disertasi “Konsep Pendidikan Berbasis Adab Menurut A . Hassan”.

Sidang promosi Doktor ini dipimpin oleh Rektor Universitas Ibn Khaldun Bogor  yaitu Dr. H.E. Bahruddin, M.Ag.  Kemudian Prof. Dr. H. Ahmad Tafsir, H. Adian Husaini, M.Si. , Ph.D. sebagai Promotor. Kemudian turut menghadirkan tim penguji yaitu Prof. Dr. KH. Didin Hafidhuddin, M.S., Prof. Dr. H. Abuddin Nata, M.A., Dr. Hj. Imas Kania Rahman, M.Pd.I.

Hasil disertasi dipresentasikan dengan sangat baik sehingga hasil yang didapat dalam sidang yudisium mendapat predikat memuaskan. Dan sebagai penutupan sidang, gelar Doktor Pendidikan Islam dianugerahkan oleh Sekolah Pascasarjana Universitas Ibn Khaldun kepada Dr. Syarif Hidayat.

You may also like...