Promosi Doktor Pendidikan Agama Islam – Dr. Ahmad Fihri (Doktor Ke-265)

Sidang Terbuka Promosi Doktor Pendidikan Agama Islam dari Promovendus Ahmad Fihri. Pelaksanaan sidang diadakan secara daring (online) dengan judul Disertasi “Model Pendidikan Kader Ulama Muhammadiyah (Studi Analisis Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah-PUTM Yogyakarta)”.

Sidang promosi Doktor ini dipimpin oleh Rektor Universitas Ibn Khaldun Bogor yaitu Dr. HE Mujahidin, M.Si. Kemudian Prof. Dr. KH. Didin Saefuddin, M.A., H. Adian Husaini, M.Si., Ph.D., dan H. Nirwan Syafrin, M.A., Ph.D., sebagai promotor. Sidang ini turut menghadirkan tim penguji yaitu Prof. Dr. KH. Didin Hafidhuddin, M.S., dan Dr. H. Budi Handrianto, M.Pd.I.

Pemaparan hasil disertasi dipresentasikan dengan sangat baik oleh Promovendus. Tim penguji dan promotor memberikan judisium dengan predikat memuaskan.

Gelar Doktor Pendidikan Agama Islam dianugerahkan oleh Sekolah Pascasarjana Universitas Ibn Khaldun Bogor kepada Dr. Ahmad Fihri.

Seluruh Civitas Akademika Sekolah Pascasarjana Universitas Ibn Khaldun Bogor mengucapkan selamat atas gelar yang diraih. Semoga bermanfaat bagi kemaslahatan umat. Aamiin Allahuma Aamiin.

You may also like...