Kuliah Umum: Islam dan Media Propaganda

Jumat 23 Februari 2024, Sekolah Pascasarjana Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor mengadakan kolaborasi dengan Universiti Sultan Zainal Abidin (UNISZA) Terengganu- Malaysia, yang di adakan dalam bentuk Kuliah Umum dengan tema “Islam dan Media Propaganda

Kuliah Umum tersebut dihadiri oleh Prof. Dr. H.E Mujahidin, MS.i sebagai Rektor Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor, Dr. Ibdalsyah, M.A sebagai Wakil Direktur II bidang Sumberdaya, Kerjasama dan Dakwah Pascasarjana UIKA Bogor, Dewi Anggrayni, Ph.D sebagai Ketua Prodi Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI), dan Dr. Hasan Basri Tanjung, M.A sebagai Sekretaris Prodi Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI). Serta dihadiri oleh Prof. Dato’ Dr. Fadzli Bin Adam sebagai Wakil Rektor Universiti Sultan Zainal Abidin (UNISZA) Terengganu- Malaysia, dan dihadir oleh 40 orang peserta kuliah umum.

Dr. Ibdalsyah, M.A menyampaikan sambutan hangat dan terimakasih kepada Prof. Dato’ Dr. Fadzli Bin Adam sebagai Wakil Rektor Universiti Sultan Zainal Abidin (UNISZA) Terengganu- Malaysia yang telah berkenan hadir pada Kuliah Umum yang diadakan oleh Pascasarjana UIKA Bogor.

Wakil Rektor Universiti Sultan Zainal Abidin (UNISZA) Terengganu- Malaysia menekankan pentingnya kolaborasi untuk meningkatkan interaksi akademik dan penelitian kedua universitas.

Diskusi berfokus kepada pembahasan yang bermakna mengenai “The Participation of Media in Anti-Islamic Propaganda and The Participation of Media in Radical Religious Extremism (RRE) Propaganda.

Selain Kuliah umum pada saat bersamaan dilaksanakan Penandatangan Implementation Of Arrangement yang dilakukan oleh Program Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) Pascasarjana Universitas Ibn Khaldun Bogor bersama Pusat Pengajian Siswazah, acting on behalf of Universiti Sultan Zainal Abisin (UNISZA).

You may also like...