Promosi Doktor Pendidikan Agama Islam – Dr. Abdul Mukit ( Doktor Ke- 220 )

Bogor, 17 Oktober 2019 – Sidang terbuka dalam promosi Doktor Pendidikan Agama Islam dari Promovendus Abdul Mukit. Acara diadakan di ruang sidang gedung KH. Sholeh Iskandar Sekolah Pascasarjana Universitas Ibn Khaldun Bogor dengan judul Disertasi “Pemikiran Tasawwuf Muhammad Sa’id Ramadlan Al-Buthi dan Aplikasinya di Perguruan Tinggi Islam”.

Sidang promosi Doktor ini dipimpin oleh Rektor Universitas Ibn Khaldun Bogor  yaitu Dr. H.E. Bahruddin, M.Ag.  Kemudian Prof. Dr. H. Didin Saefuddin, M.A., H. Adian Husaini, M.Si., Ph.D. sebagai promotor. Kemudian turut menghadirkan tim penguji yaitu Prof. Dr. K.H. Didin Hafidhuddin, M.S., Prof. Dr. H. Abuddin Nata, M.A. dan Dr. H.E. Mujahidin, M.Si.

Hasil disertasi dipresentasikan dengan sangat baik sehingga hasil yang didapat dalam sidang yudisium mendapat predikat sangat memuaskan. Dan sebagai penutupan sidang, gelar Doktor Pendidikan Islam dianugerahkan oleh Sekolah Pascasarjana Universitas Ibn Khaldun kepada Dr. Abdul Mukit.

You may also like...