Kuliah Umum: Islam dan Media Propaganda

Jumat 23 Februari 2024, Sekolah Pascasarjana Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor mengadakan kolaborasi dengan Universiti Sultan Zainal Abidin (UNISZA) Terengganu- Malaysia, yang di adakan dalam...